Vyhodnotenie trendov početnosti vtákov poľnohospodárskej krajiny

Kliknutím na titulnú stranu otvoríte celú štúdiu v PDF.