Záchranná stanica

Záchranná stanica Brezová pod Bradlom funguje od roku 2016. Za tento čas sme v nej prijali viac ako 1000 jedincov voľne žijúcich živočíchov, väčšinou zákonom chránených.

Najčastejšími pacientami v našej stanici sú ježkovia, sokoly myšiare, myšiaky hôrne, myšiarky ušaté, dážďovníky tmavé a belorítky obyčajné. Zo vzácnejších druhov sme sa starali napríklad o orla kráľovského, sokola sťahovavého, dudka chocholatého, rybárika riečneho, bučiačika močiarneho, večernicu parkovú, výra veľkého, bociana čierneho, lelka lesného či plamienku driemavú.

Väčšina zvierat, ktoré potrebujú našu pomoc, sa k nám dostáva kvôli ľudskej činnosti. Najčastejšie k nám prichádzajú jedince, ktoré boli zrazené autom, narazili do skla, zranili sa na elektrickom vedení, pohrýzla ich mačka alebo pes, poranila kosačka, boli postrelené alebo uviazli v lepidlovej pasci. Veľkú skupinu zvierat tvoria mláďatá, tie sa k nám dostávajú z rôznych príčin – spadnuté či zhodené hniezda, spílené stromy aj s mláďatami, poranenia od mačiek či úhyn rodičov.

Väčšinu pacientov sa po kratšej či dlhšej rehabilitácii podarí vypustiť späť do voľnej prírody.