Našli ste zranené zviera?

Základné pravidlá pri nájdení zraneného alebo opusteného živočícha:  

Mláďatá vtákov a cicavcov:

Ak nájdeme vypadnuté holé a neoperené vtáča, zkúsime ho vrátiť do hniezda. Ak je mláďa operené a ešte nelieta, jeho rodičia budú určite niekde nablizku a starajú sa oň.  V tomto prípade ho necháme tak a vzdialime sa. V prípade, že je mláďa v ohrození – psi, mačky, autá, malé deti – vtáča prenesieme o 20 m ďalej na vyvýšené bezpečné miesto ( kriky, strom ) kde si ho rodičia nájdu. Nemusíte sa báť, že by ho neprijali, vtáky majú slabý čuch.

Veveričky, ježkovia, kuny a líšky rodia a vychovávajú svoje mláďatá v hniezdach a norách. Tieto mláďatá potrebujú pomoc len v prípade ak bolo hniezdo zničené alebo z neho vypadli, ak im uhynula matka. Mláďatá budú pískať a liezť mimo hniezdo. 

Ak nájdete zraneného alebo nelietajúceho netopiera, nechytajte ho holými rukami kvôli riziku pohryzenia. V rukaviciach alebo pomocou handry ho opatrne umiestnite do papierovej krabice, uložte do prítmia a zavolajte nám.

POZOR!

Osamotené mláďatá zajacov a srnčatá ak ležia v tráve a nepískajú, nie sú opustené. Ich matky sú niekde nablízku v okolí a chodia ich pravidelne kŕmiť. Nedotýkajte sa ich a urýchlene sa vzdialte.  Opustené srnča hlasne narieka a bezcielne chodí.

Našu pomoc potrebuje živočích ak:

  • je zranený alebo chorý ( je apatický, krváca, trasie sa)
  • je napadnutý parazitmi, je podchladený alebo zmoknutý
  • je aktívny  v dennej dobe, kedy aktívny nemá byť. Nočný živočích vo dne, zimný spáči v zimnom období – netopiere, ježko.
  • v prípade vtákov je neoperené mláďa mimo hniezdo, nesamostatné mláďatá cicavcov mimo hniezdo alebo noru.
  • mláďatá nekrmivých vtákov – bažant, prepelica, kačice a husy sú osamote a nikde nevidíme rodičov

Ak nájdete opustené mláďa a nie je zranené, radšej sa ho nedotýkajte, neodnášajte z miesta nálezu, rodičia sa k nemu vrátia!

Na záver:

Nikdy nepodávajte zvieratám tekutiny ani potravu skôr, ako to skonzultujete so záchrannou stanicou!

Zranené živočíchy prenášajte v papierovej krabici, ak sa do nej vojdú. Nikdy nie v klietke. Ako podstielku použite papier, seno alebo slamu.

Dodržujte hygienu z dôvodu prenosu chorôb. Zraneného živočícha oddelte od svojich vlastných  zvierat aj od detí.

Za drvivú väčšinou zranených  živočíchov môže človek: úrazy vtákov na elektrických vedeniach, nárazy do skla, zrážky s autami, sú postrelené alebo otrávené.  Aj z tohto dôvodu máme zvieratám čo vracať.