Podpora od SEPS

Túto jeseň sme z nadačného fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava, sprostredkovaného Nadáciou Pontis, dostali dva granty na dovybavanie stanice, rekonštrukciu voliéry a zabezpečenie základnej prevádzky. Vďaka tomu sme mohli napríklad zakúpiť dva inkubátory, mrazničku a materiál na opravu jednej z voliér.

Ďakujeme! 🙏❤️

Na fotkách je myšiarka ušatá, ktorá bola nájdená na balkóne neschopná letu. Pravdepodobne narazila do okna, keďže má zlomeninu v oblasti chrbtice. Kvôli tomu nedokáže stáť na nohách, citlivosť v nich však nestratila. Momentálne preto s ňou rehabilitujeme a čas ukáže, či je poškodenie trvalé alebo sa z toho dostane.