Našli ste zranené zviera?

Prvá pomoc pri náleze zvieraťa v núdzi.